• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Dorobanţu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
7 07-04-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti din domeniul privat al comunei Dorobantu, judetul Tulcea, crescatorilor de animale ce sunt membrii ai colectivitatii locale . - -   - -
6 22-03-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă si sigiliu al Comunei Dorobantu , județul Tulcea - -   - -
5 19-03-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind constatarea situatiei deosebite in care se afla o familie din comuna Dorobantu, judetul Tulcea - -   - -
4 09-03-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea nr. 1 din 26.01.2021 pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat - -   - -
3 08-03-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea transmiterii fara plata in proprietatea Scolii Gimnaziale Dorobantu, judetul Tulcea a mijlocului fix ''microbuz pentru transport scolar'' - -   - -
2 04-03-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind angajarea şi exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri , în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011. da 2021-03-04   -
1 19-02-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Dorobantu, judetul Tulcea, in AGA, pentru a vota aderarea de noi membri la Asociatia Intercomunitara Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea . - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină