• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Dorobanţu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
18 14-05-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti din domeniul privat al comunei Dorobantu, judetul Tulcea, crescatorilor de animale ce sunt membrii ai colectivitatii locale . - -   - -
17 14-05-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2023 , pentru bugetul propriu de venituri si cheltuieli al comunei Dorobantu Dorobantu, judetul Tulcea, cel al activitatilor extrabugetare finantate integral din venituri proprii si partial din venituri proprii si subventii, activitati aflate sub autoritatea Consiliului Local Dorobantu , judetul Tulcea. - -   - -
16 25-04-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind includerea in inventarul domeniului privat al comunei Dorobantu , judetul Tulcea, a unui bun imobil . - -   - -
15 25-04-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind modificarea hotararii nr. 12 din 25.03.2024 referitoare la majorarea indemnizatiilor lunare ale primarului si viceprimarului comunei Dorobantu, judetul Tulcea, pentru implementarea unor proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile - -   - -
14 26-03-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Dorobantu, judetul Tulcea, in vederea reprezentarii Comunei Dorobantu , judetul Tulcea in sedinta A.G.A a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea . - -   - -
13 26-03-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea participării Comunei Dorobantu , judetul Tulcea la depunerea si implementarea proiectului „Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul II, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția I 17. ”Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, - -   - -
12 19-03-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind casarea si scoaterea fondului de carte deteriorat si inutilizabil din inventarul Bibliotecii comunale ‘’Ioan Popisteanu’’ Comuna Dorobantu, judetul Tulcea - -   - -
11 19-03-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea nr. 18 din 23.05.2022 pentru excluderea unei dotari din cadrul proiectului „Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Dorobantu, judetul Tulcea, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); - -   - -
10 14-03-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind majorarea indemnizatiilor lunare ale primarului si viceprimarului comunei Dorobantu, judetul Tulcea, pentru implementarea unor proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile - -   - -
9 13-03-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate din venituri proprii si subventii, la data de .03.2024, activitati aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dorobantu , judetul Tulcea. - -   - -
8 13-03-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Dorobantu , judetul Tulcea - -   - -
7 12-02-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea nr. 18 din 23.05.2022 pentru înlocuirea unei activități în cadrul proiectului „Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Dorobantu, judetul Tulcea, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); - -   - -
6 12-02-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, activitati aflate in subordinea Consiliului Local Dorobantu, judetul Tulcea, pentru anul 2024. - -   - -
5 12-02-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Dorobantu , judetul Tulcea da 2024-02-12  
4 06-02-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea decontarii contravalorii cheltuielilor cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Dorobantu și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local, înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliului local al comunei sus mentionate - -   - -
3 01-02-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind stabilirea taxei speciale percepută pentru indeplinirea actelor notariale de catre secretarul general al comunei Dorobantu, judetul Tulcea - -   - -
2 29-01-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea actualizarii Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism aferent al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea da 2024-01-29  
1 09-01-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anilor precedenti pentru plata cererii de rambursare nr. 4(PNRR-CT-7105/08-12-2023) aferent proiectului PNRR_ Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Ostrov, Componenta: C10-„Proiectare tehnică de securitate, furnizare echipamente pentru Centru de monitorizare în timp real a situației din localitate-Sistem de monitorizare și siguranță a traficului și extindere sistem Wi-Fi în spații publice, inclusiv manoperă, instalare, configurare, instruire” - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină