• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Dorobanţu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
20 21-07-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea concesionarii spatiului din cadrul imobilului dispensar uman pentru cabinetul medical individual - -   - -
19 21-07-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind constatarea incetarii contractului de concesiune AILED MED SRL - -   - -
18 06-07-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobare PUZ construire locuinta in extravilan da 2021-07-06   -
17 04-06-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2020 , pentru bugetul propriu de venituri si cheltuieli al comunei Dorobantu Dorobantu, judetul Tulcea, cel al activitatilor extrabugetare finantate integral din venituri proprii si partial din venituri proprii si subventii, activitati aflate sub autoritatea Consiliului Local Dorobantu , judetul Tulcea. da 2021-06-04  
16 04-06-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate din venituri proprii si subventii, la data de 11.06.2021, activitati aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dorobantu , judetul Tulcea. da 2021-06-04  
15 04-06-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea, la data de11.06.2021. da 2021-06-04  
14 02-06-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea de catre Consiliul Local al comunei Dorobantu, judetul Tulcea, a raportului de evaluare pentru un teren aflat in domeniul privat al comunei Dorobantu , judetul Tulcea, precum si aprobarea vanzarii acestuia . da 2021-06-02   -
13 05-05-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind revocarea Hotararii Consiliului local al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea nr. 31 din 15.09.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ‘’ Construire locuinta extravilan Dorobantu : T 34 A 246 N.C/ C.F. 31846. da 2021-05-05   -
12 04-05-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti din domeniul privat al comunei Dorobantu, judetul Tulcea, crescatorilor de animale ce sunt membrii ai colectivitatii locale . da 2021-05-04  
11 16-04-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate integral din venituri proprii si subventii pe anul 2021, activitati aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dorobantu , judetul Tulcea. da 2021-04-16  
10 16-04-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 da 2021-04-16  
9 16-04-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare pentru rezilierea judiciara a contractului de asociere in participatiune nr. 620/12.07.2007 incheiat intre Consiliul Local al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea si Societatea Comerciala Explotrans S.R.L - -   - -
8 14-04-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din comuna Dorobantu judetul Tulcea - -   - -
7 07-04-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti din domeniul privat al comunei Dorobantu, judetul Tulcea, crescatorilor de animale ce sunt membrii ai colectivitatii locale . - -   - -
6 22-03-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă si sigiliu al Comunei Dorobantu , județul Tulcea - -   - -
5 19-03-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind constatarea situatiei deosebite in care se afla o familie din comuna Dorobantu, judetul Tulcea - -   - -
4 09-03-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea nr. 1 din 26.01.2021 pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat - -   - -
3 08-03-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea transmiterii fara plata in proprietatea Scolii Gimnaziale Dorobantu, judetul Tulcea a mijlocului fix ''microbuz pentru transport scolar'' - -   - -
2 04-03-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind angajarea şi exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri , în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011. da 2021-03-04   -
1 19-02-2021 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Dorobantu, judetul Tulcea, in AGA, pentru a vota aderarea de noi membri la Asociatia Intercomunitara Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea . - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină