• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Dorobanţu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
31 09-09-2020 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea, la data de 15.09.2020 da 2020-09-09  
30 04-08-2020 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobare PUZ locuinta - -   - -
29 10-07-2020 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate din venituri proprii si subventii, la data de 31.07.2020, activitati aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dorobantu , judetul Tulcea - -   - -
28 10-07-2020 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea, la data de 31.07.2020 da 2020-07-10  
27 01-07-2020 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind completarea și actualizarea nomenclatorului stradal al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea da 2020-07-01   -
26 01-07-2020 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea nr. 14 din 31.03.2020 privind acordarea ajutoarelor de urgenta si de inmormantare da 2020-07-01   -
25 01-07-2020 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind acordarea de sprijin financiar unor unitati de cult de pe raza adminitrativ teritoriala a Comunei Dorobantu, juetul Tulcea da 2020-07-01   -
24 01-05-2020 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind închirierea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Dorobanţu, judeţul Tulcea da 2020-05-01   -
23 01-05-2020 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea regulamentului de sprijin financiar pentru cultele religioase da 2020-05-01   -
22 01-05-2020 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind modificarea şi completarea HCL 6 din 27-02-2020 da 2020-05-01   -
21 01-05-2020 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind înregistrarea Primăriei comunei Dorobanțu în Sistemul național electronic de plată online a taxelor locale utilizând cardul bancar, precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar da 2020-05-01   -
20 01-05-2020 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019 , pentru bugetul propriu de venituri si cheltuieli al comunei Dorobantu Dorobantu, judetul Tulcea, cel al activitatilor extrabugetare finantate integral din venituri proprii si partial din venituri proprii si subventii, activitati aflate sub autoritatea Consiliului Local Dorobantu , judetul Tulcea da 2020-05-01   -
19 01-04-2020 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti din domeniul privat al comunei Dorobantu, judetul Tulcea, crescatorilor de animale ce sunt membrii ai colectivitatii locale da 2020-04-01   -
18 01-04-2020 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului local - aprilie 2020 da 2020-04-01   -
17 01-04-2020 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind propunerea schimbării temporare a destinației ‘’Cladirii Anexa Școală Gimnazială Dorobanțu județul Tulcea ( Gradinița ) si aprobarea trecerii sale din domeniul public al comunei Dorobanțu , județul Tulcea in domeniul privat al acesteia, in vederea demolarii sale da 2020-04-01   -
16 02-03-2020 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare da 2020-03-02   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină