• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Dorobanţu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
7 12-02-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea nr. 18 din 23.05.2022 pentru înlocuirea unei activități în cadrul proiectului „Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Dorobantu, judetul Tulcea, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); - -   - -
6 12-02-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, activitati aflate in subordinea Consiliului Local Dorobantu, judetul Tulcea, pentru anul 2024. - -   - -
5 12-02-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Dorobantu , judetul Tulcea da 2024-02-12  
4 06-02-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea decontarii contravalorii cheltuielilor cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Dorobantu și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local, înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliului local al comunei sus mentionate - -   - -
3 01-02-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind stabilirea taxei speciale percepută pentru indeplinirea actelor notariale de catre secretarul general al comunei Dorobantu, judetul Tulcea - -   - -
2 29-01-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea actualizarii Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism aferent al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea da 2024-01-29  
1 09-01-2024 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anilor precedenti pentru plata cererii de rambursare nr. 4(PNRR-CT-7105/08-12-2023) aferent proiectului PNRR_ Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Ostrov, Componenta: C10-„Proiectare tehnică de securitate, furnizare echipamente pentru Centru de monitorizare în timp real a situației din localitate-Sistem de monitorizare și siguranță a traficului și extindere sistem Wi-Fi în spații publice, inclusiv manoperă, instalare, configurare, instruire” - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină