>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA DOROBANȚU
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul registrul agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul serviciul voluntar pentru situații de urgență
ce(1,0)
 
Compartimentul construcții urbanism cadastru și agricultură
pe(1,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul compartiment autoritate tutelară, asistența socială
pe(1,0)
 
Compartimentul buget și contabilitate
pe(1,0) ce(1,0)
 
Compartimentul administrativ gospodărire comunală, salubritate
ce(2,0)
 
                            
             
                       
Compartimentul achiziții publice resurse umane și relații cu publicul
pe(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul venituri impozite și taxe
pe(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul biblioteca și camin cultural
ce(1,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-02): Anexa 1 la HCL 29/2018

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 6, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 5, vacante 0)
 
TOTAL  posturi:  14 (ocupate 14, vacante 0)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI DOROBANȚU
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 29/2018
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     MUNTEANU VALENTIN    
2 viceprimar                     ALEXANDRU GEORGE    
Secretar general
3       secretar general   S         GROPENEANU DOBRICĂ  
Compartiment serviciul voluntar pentru situații de urgență
4       șef formatie pompieri M PETCU GHEORGHE 3  
Compartiment buget și contabilitate
5       consilier I superior S ARDELEANU IULIAN 5  
6       casier G NEACȘU MIRELA 5  
Compartiment achiziții publice resurse umane și relații cu publicul
7       consilier I principal S ILIE GABRIELA - NINA 4  
Compartiment venituri impozite și taxe
8       referent III asistent M VÎLCU MARIA  
Compartiment biblioteca și camin cultural
9       bibliotecar l S BUZATU LĂCRĂMIOARA 5  
Compartiment construcții urbanism cadastru și agricultură
10       referent III asistent M POPA TEODOR - LUCIAN  
Compartiment administrativ gospodărire comunală, salubritate
11       muncitor ll G VÎLCU NICOLAE 4  
12       guard G SIRBU MARIA 5  
Compartiment registrul agricol
13       inspector I superior S BUJA CONSTANTIN 5  
Compartiment compartiment autoritate tutelară, asistența socială
14       inspector asistent I asistent S TRANULEA NICOLETA 2  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 7
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 6
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 5
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 5
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 0
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 14
MUNTEANU VALENTIN
primar

      LS