• Lista hotărârilor consiliului local publicate în monitorul oficial local • Registru HCL
 
Monitorul oficial local Dorobanţu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 19/30-04-2020 HCL privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti din domeniul privat pentru crescatorii de animale ce sunt membrii ai colectivitatii locale 10-05-2020
HCL 18/30-04-2020 HCL privind propunerea schimbarii temporare a destinatiei ,,Cladire anexa scoala,, 10-05-2020
HCL 17/30-04-2020 HCL privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 10-05-2020
HCL 16/31-03-2020 Hotărâre privind constatarea unor situatii deosebite 11-04-2020 -
HCL 15/31-03-2020 Hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.9/27.02.2020 11-04-2020 -
HCL 14/31-03-2020 Hotărâre privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de înmormântare 11-04-2020
HCL 13/31-03-2020 Hotărâre privind prelungirea termenului de desemnare a administratorului S.C. Alimentare cu apa Dorobanțu SRL 11-04-2020 -
HCL 12/31-03-2020 Hotărâre privind completarea consiliului local 11-04-2020 -
HCL 11/31-03-2020 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședința 11-04-2020 -
HCL 10/27-02-2020 Hotarare privind aprobarea cuantumului si numarul burselor elevilor Scolii Gimnaziale Dorobantu pe semestrul II 2020 06-03-2020 -
HCL 9/27-02-2020 Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul in domeniul privat al acestia a Cladirii anexa Scoala Gimnaziala Dorobantu si demolarea aceasteia 06-03-2020
HCL 8/27-02-2020 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate integral din venituri proprii si subventii pe anul 2020 06-03-2020
HCL 7/27-02-2020 Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea pentru anul 2020 06-03-2020 -
HCL 6/27-02-2020 Hotarare privind instituirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubritate si aprobarea Regulamentului pentru implementarea, determinarea coantumului, incasarea si administratea taxei de habitat 06-03-2020 -
HCL 5/27-02-2020 Hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Tulea Corina 06-03-2020 -
HCL 4/30-01-2020 Hotarare privind constatarea situatiei deosebite 07-02-2020 -
HCL 3/30-01-2020 aprobarea programului anual de achizitii publice 07-02-2020 -
HCL 2/30-01-2020 Hotarare privind aprobarea functionarii retelei scolare pentru anul scolar 2020 - 2021 07-02-2020 -
HCL 1/30-01-2020 Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier 07-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină