• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Dorobanţu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 23/11-06-2021 privind aprobara efectuarii demersurilor necesare pentru rezilierea judiciara a contractului de asociere in participatiune nr. 620/12.07.2007 29-06-2021 -
HCL 22/11-06-2021 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2020 29-06-2021 -
HCL 21/11-06-2021 privind aprobarea raportului de evaluare a unui teren din domeniul privat 29-06-2021 -
HCL 20/11-06-2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare, venirui proprii si subventii la 11.06.2021 29-06-2021 -
HCL 19/11-06-2021 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli la 11.06.2021 29-06-2021 -
HCL 18/11-06-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta 29-06-2021 -
HCL 17/12-05-2021 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema si sigiliu al comunei 16-05-2021 -
HCL 16/12-05-2021 privind revocarea HCL 31/2020 16-05-2021 -
HCL 15/12-05-2021 privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti din domeniul privat al comunei 16-05-2021 -
HCL 14/21-04-2021 privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta 07-05-2021 -
HCL 13/21-04-2021 privind aprobarea Regulamentului pentru angajarea si exercitarea unor activitati ocazionale desfasurate de zilieri 07-05-2021 -
HCL 12/21-04-2021 privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti din domeniul privat al comunei 07-05-2021 -
HCL 11/21-04-2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare, venirui proprii si subventii/2021 07-05-2021 -
HCL 10/21-04-2021 privind aprobarea bugetulului local de venituri si cheltuieli initial /2021 07-05-2021 -
HCL 9/25-03-2021 privind constatarea unei situatii deosebite a unei familii 04-04-2021 -
HCL 8/25-03-2021 privind revocarea HCL 1/2021 04-04-2021 -
HCL 7/25-03-2021 privind aprobarea transmiterii Scolii Gimnaziale Dorobantu fara plata a microbuzului pentru transport scolar 04-04-2021 -
HCL 6/25-02-2021 acordarea unui mandat special AGA 15-03-2021 -
HCL 5/25-02-2021 privind apribare puz construire locuinta 15-03-2021 -
HCL 4/25-02-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta 15-03-2021 -
HCL 3/26-01-2021 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2021-2022 31-01-2021 -
HCL 2/26-01-2021 privind aprobarea numarului de asistenti personali si indemnizatii pentru persoanele cu handicap grav 31-01-2021 -
HCL 1/26-01-2021 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat al comunei Dorobantu 31-01-2021
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină