• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Dorobanţu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 27/29-08-2022 privind aprobarea transformarii unui post de natura contractuala in functie pubica de executie si modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dorobantu, judetul Tulcea . 06-09-2022    - -
HCL 26/29-08-2022 privind modificarea pozitiei globale nr.44 din anexa la HCL 12/30.03.2017 privind reactualizarea listei ce cuprinde ,,inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public,, 06-09-2022    - -
HCL 25/29-08-2022 privind aprobarea ajustarii taxei de inchiriere pentru utilajele din dotarea comunei 06-09-2022    - -
HCL 24/29-08-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta 06-09-2022    - -
HCL 23/28-06-2022 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea, nr.14 din data de 21.04.2021, privind organizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din comuna Dorobantu judetul Tulcea 16-07-2022    -
HCL 22/28-06-2022 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor. 16-07-2022    - -
HCL 21/28-06-2022 Privind aprobarea numărului de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav , adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora , cu exceptia celor cu handicap vizual grav, la nivelul Comunei Dorobantu , judetul Tulcea, pentru anul 2022. 16-07-2022    - -
HCL 20/28-06-2022 privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice si stabilirea cadrului de desfasurare a unor astfel de activitati 16-07-2022    - -
HCL 19/28-06-2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 16-07-2022    - -
HCL 18/23-05-2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Dorobanțu, județul Tulcea, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); 07-06-2022    - -
HCL 17/23-05-2022 privind incheierea exercitiului bugetar 2021 al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Dorobantu Judetul Tulcea si al activitatilor subordonate consiliului local al Comunei 07-06-2022    - -
HCL 16/23-05-2022 privind suplimentare burse 07-06-2022    - -
HCL 15/18-04-2022 privind aprobarea închirierii unor suprafețe de pajiști din domeniul privat al comunei Dorobanțu, județul Tulcea, crescătorilor de animale ce sunt membrii ai colectivității locale 02-05-2022    - -
HCL 14/18-04-2022 privind constatarea unor situații deosebite in vederea acordării ajutoarelor de urgența 02-05-2022    - -
HCL 13/18-04-2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Stație Prelucrare Calcar : T 35, A 259 N.C / C.F 37125, satul Dorobanțu , Comuna Dorobanțu, județul Tulcea 02-05-2022    - -
HCL 12/18-04-2022 privind incetarea aplicabilitatii Hotărârii Consiliului Local al comunei Dorobanțu , județul Tulcea nr.29 din 18.08.2010, referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Cariera Piatra “ comuna Dorobanțu , județul Tulcea. 02-05-2022    - -
HCL 11/18-04-2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Dorobanțu , județul Tulcea, pe anul 2022. 02-05-2022    - -
HCL 10/18-04-2022 privind alegerea președintelui de ședință 02-05-2022    - -
HCL 9/26-11-2021 privind aprobarea functionarii retelei scolare de pe raza administrativ teritoriala a comunei Dorobantu , judetul Tulcea, pentru anul 2022-2023. 05-12-2021    - -
HCL 8/22-02-2022 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a secretarului general al comunei Dorobantu 06-03-2022    - -
HCL 7/22-02-2022 privind numirea in functie a sefului SVSU Dorobantu 06-03-2022    - -
HCL 6/22-02-2022 privind constatarea unor situatii deosebite in vederea acordarii ajutorului de urgenta 06-03-2022    - -
HCL 5/22-02-2022 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare pentru semestrul II anul 2021-2022 06-03-2022    - -
HCL 4/22-02-2022 privind incheierea actului aditional nr. 3 la contractul de asociere prin participatiune nr. 620/2007 06-03-2022    - -
HCL 3/22-02-2022 privind revocarea HCL NR. 23/11.06.2021 referitoare la reziliere contract asociere prin participatiune nr. 620/2007 06-03-2022    - -
HCL 2/22-02-2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli extrabugetare pentru anul 2022 06-03-2022    - -
HCL 1/22-02-2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 06-03-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină