• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Dorobanţu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 12/31-03-2023 privind majorarea indemnizatiilor lunare ale primarului si viceprimarului pentru implementarea proiectului TIC (PNRR) 17-04-2023    - -
HCL 11/31-03-2023 privind prelungirea termenului de desemnare al administratorului S.C. Alimentare cu apa Comuna Dorobantu 17-04-2023    - -
HCL 10/31-03-2023 privind aprobarea SF Modernizare strazi loc. Mesteru,jud. Tulcea 17-04-2023    - -
HCL 9/31-03-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta 31.03-30.06.2023 17-04-2023    - -
HCL 8/28-02-2023 privind ACORDUL DE PRINCIPIU PNRR- DOTAREA CU MOBILIER SI ECHIPAMENTE DIGITALE SCOALA DOROBANTU 07-03-2023    - -
HCL 7/06-02-2023 privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in cadrul proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS", cod MySmis 130963, (echipamnte I.T. comp.asistenta sociala) 13-02-2023    - -
HCL 6/06-02-2023 privind aprobare SF ,,Amenajare parc scoala Dorobantu,, 13-02-2023    - -
HCL 5/06-02-2023 privind aprobarea implementarii proiectului ,,Amenajare parc scoala Dorobantu,, 13-02-2023    - -
HCL 4/06-02-2023 privind aprobarea bugetului pentru activitati aflate in subordinea C.L. pe anul 2023 13-02-2023    - -
HCL 3/06-02-2023 privind aprobarea bugetului local initial pe anul 2023 13-02-2023    - -
HCL 2/06-02-2023 privind aprobarea functionarii retelei scolare 2023-2024 13-02-2023    - -
HCL 1/06-02-2023 privind aprobarea planului anual de actiuni privind serviciile sociale si masurile propuse pentru realizarea programului social la nivelul comunei Dorobantu 13-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină