• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Dorobanţu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 42/28-09-2023 privind modificarea HCL 10/31,03,2023 de aprobare SF si indicatori strazi Mesteru 07-10-2023    - -
HCL 41/28-09-2023 privind desemnarea unui consilier local in Consiliul de administratie al scolii 07-10-2023    - -
HCL 40/28-09-2023 privind neasumarea procedurilor programului pentru scoli 07-10-2023    - -
HCL 39/28-09-2023 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a Comunei Dorobantu 07-10-2023    - -
HCL 38/28-09-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului ,,Dotare cu mobilier si materiale didactice,, scoala Dorobantu 07-10-2023    - -
HCL 37/28-09-2023 privind aprobarea regulamentului si a legitimatiilor de parcare pentru persoanele cu handicap 07-10-2023    - -
HCL 36/28-09-2023 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice 07-10-2023    - -
HCL 35/28-09-2023 privind acordarea unui sprijin financiar unitatilor de cult 07-10-2023    - -
HCL 34/28-09-2023 privind aprobarea planului operativ de actiune in timpul iernii 2023-2024 07-10-2023    - -
HCL 33/31-08-2023 privind constatarea situatiei deosebite a unei familii 09-09-2023    - -
HCL 32/31-08-2023 privind actualizarea cuantumului compensatiilor in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventiile si activitatile prevazute in programul SVSU 09-09-2023    - -
HCL 31/31-08-2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 09-09-2023    - -
HCL 30/18-07-2023 privind aprobarea regulamentului de promovare a actiunilor avand ca obiect transformarea amenzilor in munca neremunerata in folosul comunitatii 27-07-2023    - -
HCL 29/18-07-2023 privind constatarea situatiei deosebite a unei familii 27-07-2023    - -
HCL 28/18-07-2023 privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute de trecere cu titlu gratuit asupra unor drumuri proprietate publica a comunei 27-07-2023    - -
HCL 27/18-07-2023 privind majorarea capitalului social al SC ALIMENTARE CU APA DOROBANTU SRL 27-07-2023    - -
HCL 26/18-07-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local 27-07-2023    - -
HCL 25/27-06-2023 privind constatarea unei situatii deosebite 06-07-2023    - -
HCL 24/27-06-2023 privind aprobarea alinierii preturilor pentru apa potabila si canalizare la tarifele AQUASERV 06-07-2023    - -
HCL 23/31-05-2023 privind aprobarea depunerii prin PNRR a cererii de finantare pentru proiectul ,,Microbuze electrice pentru elevi,, 09-06-2023    - -
HCL 22/31-05-2023 privind scaderea din evidenta analitica a creantelor datorate de AT CONSULT, persoana juridica radiata 23-06-2023    - -
HCL 21/31-05-2023 privind aprobarea scaderii din evidenta fiscala a creantelor pentru care s-a implinit termenul de prescriptie 23-06-2023    - -
HCL 20/31-05-2023 privind aprobarea contului de incheiere exercitiu bugetar pentru 2022 23-06-2023    - -
HCL 19/31-05-2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 23-06-2023    - -
HCL 18/31-05-2023 privind RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI 23-06-2023    - -
HCL 17/12-05-2023 privind mentinerea participarii Comunei Dorobantu, judetul Tulcea, la Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche. 04-06-2023    - -
HCL 16/27-04-2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 19-05-2023    - -
HCL 15/27-04-2023 privind modificarea structurii organizatorice 19-05-2023    - -
HCL 14/27-04-2023 privind aprobarea inchirierii unor pajisti din domeniul privat al Comunei Dorobantu 19-05-2023    - -
HCL 13/27-04-2023 privind delegarea gestiunii Alimentare cu apa Dorobantu catre AQUASERV Tulcea 19-05-2023    - -
HCL 12/31-03-2023 privind majorarea indemnizatiilor lunare ale primarului si viceprimarului pentru implementarea proiectului TIC (PNRR) 17-04-2023    - -
HCL 11/31-03-2023 privind prelungirea termenului de desemnare al administratorului S.C. Alimentare cu apa Comuna Dorobantu 17-04-2023    - -
HCL 10/31-03-2023 privind aprobarea SF Modernizare strazi loc. Mesteru,jud. Tulcea 17-04-2023 Modificată de hotărârea Nr. 42/2023
-
HCL 9/31-03-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta 31.03-30.06.2023 17-04-2023    - -
HCL 8/28-02-2023 privind ACORDUL DE PRINCIPIU PNRR- DOTAREA CU MOBILIER SI ECHIPAMENTE DIGITALE SCOALA DOROBANTU 07-03-2023    - -
HCL 7/06-02-2023 privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in cadrul proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS", cod MySmis 130963, (echipamnte I.T. comp.asistenta sociala) 13-02-2023    - -
HCL 6/06-02-2023 privind aprobare SF ,,Amenajare parc scoala Dorobantu,, 13-02-2023    - -
HCL 5/06-02-2023 privind aprobarea implementarii proiectului ,,Amenajare parc scoala Dorobantu,, 13-02-2023    - -
HCL 4/06-02-2023 privind aprobarea bugetului pentru activitati aflate in subordinea C.L. pe anul 2023 13-02-2023    - -
HCL 3/06-02-2023 privind aprobarea bugetului local initial pe anul 2023 13-02-2023    - -
HCL 2/06-02-2023 privind aprobarea functionarii retelei scolare 2023-2024 13-02-2023    - -
HCL 1/06-02-2023 privind aprobarea planului anual de actiuni privind serviciile sociale si masurile propuse pentru realizarea programului social la nivelul comunei Dorobantu 13-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină