• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Dorobanţu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 15/18-04-2022 privind aprobarea închirierii unor suprafețe de pajiști din domeniul privat al comunei Dorobanțu, județul Tulcea, crescătorilor de animale ce sunt membrii ai colectivității locale 02-05-2022    - -
HCL 14/18-04-2022 privind constatarea unor situații deosebite in vederea acordării ajutoarelor de urgența 02-05-2022    - -
HCL 13/18-04-2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Stație Prelucrare Calcar : T 35, A 259 N.C / C.F 37125, satul Dorobanțu , Comuna Dorobanțu, județul Tulcea 02-05-2022    - -
HCL 12/18-04-2022 privind incetarea aplicabilitatii Hotărârii Consiliului Local al comunei Dorobanțu , județul Tulcea nr.29 din 18.08.2010, referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Cariera Piatra “ comuna Dorobanțu , județul Tulcea. 02-05-2022    - -
HCL 11/18-04-2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Dorobanțu , județul Tulcea, pe anul 2022. 02-05-2022    - -
HCL 10/18-04-2022 privind alegerea președintelui de ședință 02-05-2022    - -
HCL 9/26-11-2021 privind aprobarea functionarii retelei scolare de pe raza administrativ teritoriala a comunei Dorobantu , judetul Tulcea, pentru anul 2022-2023. 21-12-2021    - -
HCL 8/22-02-2022 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a secretarului general al comunei Dorobantu 06-03-2022    - -
HCL 7/22-02-2022 privind numirea in functie a sefului SVSU Dorobantu 06-03-2022    - -
HCL 6/22-02-2022 privind constatarea unor situatii deosebite in vederea acordarii ajutorului de urgenta 06-03-2022    - -
HCL 5/22-02-2022 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare pentru semestrul II anul 2021-2022 06-03-2022    - -
HCL 4/22-02-2022 privind incheierea actului aditional nr. 3 la contractul de asociere prin participatiune nr. 620/2007 06-03-2022    - -
HCL 3/22-02-2022 privind revocarea HCL NR. 23/11.06.2021 referitoare la reziliere contract asociere prin participatiune nr. 620/2007 06-03-2022    - -
HCL 2/22-02-2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli extrabugetare pentru anul 2022 06-03-2022    - -
HCL 1/22-02-2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 06-03-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local