• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Dorobanţu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 30/31-07-2020 Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate integral din venituri proprii si subventii pe anul 2020 08-08-2020 -
HCL 29/31-07-2020 Hotarare privind rectificarea bugetului local 08-08-2020 -
HCL 28/31-07-2020 Hotarare privind completarea si actualizarea nomenclatorului stradal 08-08-2020 -
HCL 27/31-07-2020 Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.14/2020 08-08-2020 -
HCL 26/31-07-2020 Hotarare privind acordarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult 08-08-2020 -
HCL 25/31-07-2020 Hotarare privind inregistrarea in SNEP 08-08-2020 -
HCL 24/30-06-2020 HCL privind inchirierea unei suprafete de teren din domeniul privat al comunei Dorobantu Judetul Tulcea 18-07-2020 -
HCL 23/30-06-2020 HCL privind aprobarea regulamentului privind stabilirea si acordarea sprijinului financiar din bugetul local pentru unitatile de cult 18-07-2020 -
HCL 22/30-06-2020 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședința 18-07-2020 -
HCL 21/29-05-2020 Hotarare privind situatia deosebita in care se afla o familie in urma decesului unui membru al acesteia 13-06-2020 -
HCL 20/29-05-2020 HCL privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019 13-06-2020
HCL 19/30-04-2020 HCL privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti din domeniul privat pentru crescatorii de animale ce sunt membrii ai colectivitatii locale 10-05-2020
HCL 18/30-04-2020 HCL privind propunerea schimbarii temporare a destinatiei ,,Cladire anexa scoala,, 10-05-2020
HCL 17/30-04-2020 HCL privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 10-05-2020
HCL 16/31-03-2020 Hotărâre privind constatarea unor situatii deosebite 11-04-2020 -
HCL 15/31-03-2020 Hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.9/27.02.2020 11-04-2020 -
HCL 14/31-03-2020 Hotărâre privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de înmormântare 11-04-2020
HCL 13/31-03-2020 Hotărâre privind prelungirea termenului de desemnare a administratorului S.C. Alimentare cu apa Dorobanțu SRL 11-04-2020 -
HCL 12/31-03-2020 Hotărâre privind completarea consiliului local 11-04-2020 -
HCL 11/31-03-2020 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședința 11-04-2020 -
HCL 10/27-02-2020 Hotarare privind aprobarea cuantumului si numarul burselor elevilor Scolii Gimnaziale Dorobantu pe semestrul II 2020 06-03-2020 -
HCL 9/27-02-2020 Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul in domeniul privat al acestia a Cladirii anexa Scoala Gimnaziala Dorobantu si demolarea aceasteia 06-03-2020
HCL 8/27-02-2020 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate integral din venituri proprii si subventii pe anul 2020 06-03-2020
HCL 7/27-02-2020 Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea pentru anul 2020 06-03-2020 -
HCL 6/27-02-2020 Hotarare privind instituirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubritate si aprobarea Regulamentului pentru implementarea, determinarea coantumului, incasarea si administratea taxei de habitat 06-03-2020 -
HCL 5/27-02-2020 Hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Tulea Corina 06-03-2020 -
HCL 4/30-01-2020 Hotarare privind constatarea situatiei deosebite 07-02-2020 -
HCL 3/30-01-2020 aprobarea programului anual de achizitii publice 07-02-2020 -
HCL 2/30-01-2020 Hotarare privind aprobarea functionarii retelei scolare pentru anul scolar 2020 - 2021 07-02-2020 -
HCL 1/30-01-2020 Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier 07-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină