• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Dorobanţu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
25 08-08-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind modificarea pozitiei globale nr.44 din anexa la HCL 12/30.03.2017 privind reactualizarea listei ce cuprinde ,,inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public,, da 2022-08-08   -
24 25-07-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea ajustarii taxei de inchiriere pentru utilajele din dotarea comunei da 2022-07-25   -
23 22-06-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea, nr.14 din data de 21.04.2021, privind organizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din comuna Dorobantu judetul Tulcea - -   - -
22 20-06-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea transformarii unui post de natura contractuala in functie pubica de executie si modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dorobantu, judetul Tulcea . da 2022-06-20  
21 16-06-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice si stabilirea cadrului de desfasurare a unor astfel de activitati da 2022-06-16   -
20 14-06-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli da 2022-06-14  
19 10-06-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; Privind aprobarea numărului de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav , adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora , cu exceptia celor cu handicap vizual grav, la nivelul Comunei Dorobantu , judetul Tulcea, pentru anul 2022. - -   - -
18 09-06-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor. da 2022-06-09  
17 19-05-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea suplimentarii numarului burselor elevilor Scolii Gimnaziale Dorobantu , judetul Tulcea pentru anul scolar 2021 - 2022.- semestrul II - -   - -
16 19-05-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind incheierea exercitiului bugetar 2021 al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Dorobantu Judetul Tulcea si al activitatilor subordonate consiliului local al Comunei da 2022-05-19  
15 19-05-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Dorobanțu, județul Tulcea, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); da 2022-05-19  
14 13-04-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea, pe anul 2022. da 2022-04-13  
13 04-04-2022 ILIE MARIAN, Consilier; MUNTEANU VALENTIN, Primar;... privind INCETAREA HCL 29/18.08.2010 da 2022-04-04   -
12 31-03-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Statie Prelucrare Calcar : T 35, A 259 N.C / C.F 37125, satul Dorobantu, Comuna Dorobantu, judetul Tulcea . da 2022-03-31  
11 28-03-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind constatarea unei situatii deosebite in vederea acordarii ajutorului de urgenta - -   - -
10 24-03-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea initierii procedurii pentru concesionarea prin licitatiei publica, a unor terenuri in suprafata de 17,0255 ha, situat in extravilanul comunei Dorobantu , judetul Tulcea, care apartin domeniului privat al comunei sus – mentionate . da 2022-03-24  
9 18-03-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea Regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea . da 2022-03-18 Proiectul de hotărâre a fost anulat: a fost initiat un alt proiect de hotarare prin... -
8 08-03-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti din domeniul privat al comunei Dorobantu, judetul Tulcea, crescatorilor de animale ce sunt membrii ai colectivitatii locale . da 2022-03-08  
7 18-02-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea - -   - -
6 16-02-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate integral din venituri proprii si subventii pe anul 2022, activitati aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dorobantu , judetul Tulcea. da 2022-02-16  
5 16-02-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea, pe anul 2022. da 2022-02-16  
4 14-02-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind constatarea unor situatii deosebite in vederea acordarii ajutorului de urgenta . - -   - -
3 14-02-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind numirea in functie a Sefului Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din comuna Dorobantu, judetul Tulcea, - -   - -
2 01-02-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea coantumului si numarului burselor elevilor Scolii Gimnaziale Dorobantu , judetul Tulcea pentru anul scolar 2021 - 2022. - -   - -
1 19-01-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind incheirea actului aditional nr. 3 la Contractul de asociere in participatiune nr. 620 din 12.07.2007 incheiat intre Comuna Doobantu, judetul Tulcea , prin consiliul local si Societatea Comerciala Explotrans S.R.L. - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local