• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Dorobanţu

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
33 31-08-2023 POPA CORINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 115/25-08-2023 privind convocarea C.L. la 31.08.2023 privind constatarea situatiei deosebite a unei familii da - -
32 31-08-2023 POPA CORINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 115/25-08-2023 privind convocarea C.L. la 31.08.2023 privind actualizarea cuantumului compensatiilor in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventiile si activitatile prevazute in programul SVSU da - -
31 31-08-2023 POPA CORINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 115/25-08-2023 privind convocarea C.L. la 31.08.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli da - -
30 18-07-2023 POPA CORINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 107/12-07-2023 privind convocare C.L. la 18.07.2023 privind aprobarea regulamentului de promovare a actiunilor avand ca obiect transformarea amenzilor in munca neremunerata in folosul comunitatii da - -
29 18-07-2023 POPA CORINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 107/12-07-2023 privind convocare C.L. la 18.07.2023 privind constatarea situatiei deosebite a unei familii da - -
28 18-07-2023 POPA CORINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 107/12-07-2023 privind convocare C.L. la 18.07.2023 privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute de trecere cu titlu gratuit asupra unor drumuri proprietate publica a comunei da - -
27 18-07-2023 POPA CORINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 107/12-07-2023 privind convocare C.L. la 18.07.2023 privind majorarea capitalului social al SC ALIMENTARE CU APA DOROBANTU SRL da - -
26 18-07-2023 ILIE MIRELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 107/12-07-2023 privind convocare C.L. la 18.07.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local da - -
25 27-06-2023 ILIE MIRELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 99/21-06-2023 privind convocarea sedintei din 27.06.2023 privind constatarea unei situatii deosebite da - -
24 27-06-2023 ILIE MIRELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 99/21-06-2023 privind convocarea sedintei din 27.06.2023 privind aprobarea alinierii preturilor pentru apa potabila si canalizare la tarifele AQUASERV da - -
23 31-05-2023 ILIE MIRELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 84/08-05-2023 privind convocare sedinta CSL la 31.05.2023 privind aprobarea depunerii prin PNRR a cererii de finantare pentru proiectul ,,Microbuze electrice pentru elevi,, da - -
22 31-05-2023 ILIE MIRELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 84/08-05-2023 privind convocare sedinta CSL la 31.05.2023 privind scaderea din evidenta analitica a creantelor datorate de AT CONSULT, persoana juridica radiata da 2023-06-19 -
21 31-05-2023 ILIE MIRELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 84/08-05-2023 privind convocare sedinta CSL la 31.05.2023 privind aprobarea scaderii din evidenta fiscala a creantelor pentru care s-a implinit termenul de prescriptie da 2023-06-19 -
20 31-05-2023 ILIE MIRELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 84/08-05-2023 privind convocare sedinta CSL la 31.05.2023 privind aprobarea contului de incheiere exercitiu bugetar pentru 2022 da 2023-06-19 -
19 31-05-2023 ILIE MIRELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 84/08-05-2023 privind convocare sedinta CSL la 31.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli da 2023-06-19 -
18 31-05-2023 ILIE MIRELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 84/08-05-2023 privind convocare sedinta CSL la 31.05.2023 privind RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI da 2023-06-19 -
17 12-05-2023 ILIE MIRELA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 83/08-05-2023 privind convocarea CLD la 12.05.2023 privind mentinerea participarii Comunei Dorobantu, judetul Tulcea, la Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche. da 2023-05-31 -
16 27-04-2023 ILIE MIRELA, Consilier ordinară Convocator iniţiat de 1/3 din numărul consilierilor privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli da 2023-05-15 -
15 27-04-2023 ILIE MIRELA, Consilier ordinară Convocator iniţiat de 1/3 din numărul consilierilor privind modificarea structurii organizatorice da 2023-05-15 -
14 27-04-2023 ILIE MIRELA, Consilier ordinară Convocator iniţiat de 1/3 din numărul consilierilor privind aprobarea inchirierii unor pajisti din domeniul privat al Comunei Dorobantu da 2023-05-15 -
13 27-04-2023 ILIE MIRELA, Consilier ordinară Convocator iniţiat de 1/3 din numărul consilierilor privind delegarea gestiunii Alimentare cu apa Dorobantu catre AQUASERV Tulcea da 2023-05-15 -
12 31-03-2023 RUSU MIHAELA - IONELA, Consilier ordinară Convocator iniţiat de 1/3 din numărul consilierilor privind majorarea indemnizatiilor lunare ale primarului si viceprimarului pentru implementarea proiectului TIC (PNRR) da 2023-04-13 -
11 31-03-2023 RUSU MIHAELA - IONELA, Consilier ordinară Convocator iniţiat de 1/3 din numărul consilierilor privind prelungirea termenului de desemnare al administratorului S.C. Alimentare cu apa Comuna Dorobantu da 2023-04-13 -
10 31-03-2023 RUSU MIHAELA - IONELA, Consilier ordinară Convocator iniţiat de 1/3 din numărul consilierilor privind aprobarea SF Modernizare strazi loc. Mesteru,jud. Tulcea da 2023-04-13 -
9 31-03-2023 RUSU MIHAELA - IONELA, Consilier ordinară Convocator iniţiat de 1/3 din numărul consilierilor privind alegerea presedintelui de sedinta 31.03-30.06.2023 da 2023-04-13 -
8 28-02-2023 RUSU MIHAELA - IONELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 38/22-02-2023 privind convocarea C.L. 28.02.2023 privind ACORDUL DE PRINCIPIU PNRR- DOTAREA CU MOBILIER SI ECHIPAMENTE DIGITALE SCOALA DOROBANTU da 2023-03-03 -
7 06-02-2023 RUSU MIHAELA - IONELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/31-01-2023 privind convocarea CSL din 06.02.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in cadrul proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS", cod MySmis 130963, (echipamnte I.T. comp.asistenta sociala) da 2023-02-09 -
6 06-02-2023 RUSU MIHAELA - IONELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/31-01-2023 privind convocarea CSL din 06.02.2023 privind aprobare SF ,,Amenajare parc scoala Dorobantu,, da 2023-02-09 -
5 06-02-2023 RUSU MIHAELA - IONELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/31-01-2023 privind convocarea CSL din 06.02.2023 privind aprobarea implementarii proiectului ,,Amenajare parc scoala Dorobantu,, da 2023-02-09 -
4 06-02-2023 RUSU MIHAELA - IONELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/31-01-2023 privind convocarea CSL din 06.02.2023 privind aprobarea bugetului pentru activitati aflate in subordinea C.L. pe anul 2023 da 2023-02-09 -
3 06-02-2023 RUSU MIHAELA - IONELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/31-01-2023 privind convocarea CSL din 06.02.2023 privind aprobarea bugetului local initial pe anul 2023 da 2023-02-09 -
2 06-02-2023 RUSU MIHAELA - IONELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/31-01-2023 privind convocarea CSL din 06.02.2023 privind aprobarea functionarii retelei scolare 2023-2024 da 2023-02-09 -
1 06-02-2023 RUSU MIHAELA - IONELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/31-01-2023 privind convocarea CSL din 06.02.2023 privind aprobarea planului anual de actiuni privind serviciile sociale si masurile propuse pentru realizarea programului social la nivelul comunei Dorobantu da 2023-02-09 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină