• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Dorobanţu

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
23 28-06-2022 POPA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 71/24-06-2022 privind convocarea C.L. in data de 28.06.2022 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea, nr.14 din data de 21.04.2021, privind organizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din comuna Dorobantu judetul Tulcea - 2022-07-12
22 28-06-2022 POPA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 71/24-06-2022 privind convocarea C.L. in data de 28.06.2022 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor. da 2022-07-12 -
21 28-06-2022 POPA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 71/24-06-2022 privind convocarea C.L. in data de 28.06.2022 Privind aprobarea numărului de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav , adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora , cu exceptia celor cu handicap vizual grav, la nivelul Comunei Dorobantu , judetul Tulcea, pentru anul 2022. - 2022-07-12 -
20 28-06-2022 POPA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 71/24-06-2022 privind convocarea C.L. in data de 28.06.2022 privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice si stabilirea cadrului de desfasurare a unor astfel de activitati da 2022-07-12 -
19 28-06-2022 POPA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 71/24-06-2022 privind convocarea C.L. in data de 28.06.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli da 2022-07-12 -
18 23-05-2022 POPA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 65/19-05-2022 privind convocarea CL in data de 23.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Dorobanțu, județul Tulcea, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); da 2022-06-03 -
17 23-05-2022 POPA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 65/19-05-2022 privind convocarea CL in data de 23.05.2022 privind incheierea exercitiului bugetar 2021 al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Dorobantu Judetul Tulcea si al activitatilor subordonate consiliului local al Comunei da 2022-06-03 -
16 23-05-2022 POPA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 65/19-05-2022 privind convocarea CL in data de 23.05.2022 privind suplimentare burse da 2022-06-03 -
15 18-04-2022 POPA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/13-04-2022 privind convocarea C.L.D. la 18.04.2022 privind aprobarea închirierii unor suprafețe de pajiști din domeniul privat al comunei Dorobanțu, județul Tulcea, crescătorilor de animale ce sunt membrii ai colectivității locale da 2022-04-28 -
14 18-04-2022 POPA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/13-04-2022 privind convocarea C.L.D. la 18.04.2022 privind constatarea unor situații deosebite in vederea acordării ajutoarelor de urgența da 2022-04-28 -
13 18-04-2022 POPA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/13-04-2022 privind convocarea C.L.D. la 18.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Stație Prelucrare Calcar : T 35, A 259 N.C / C.F 37125, satul Dorobanțu , Comuna Dorobanțu, județul Tulcea da 2022-04-28 -
12 18-04-2022 POPA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/13-04-2022 privind convocarea C.L.D. la 18.04.2022 privind incetarea aplicabilitatii Hotărârii Consiliului Local al comunei Dorobanțu , județul Tulcea nr.29 din 18.08.2010, referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Cariera Piatra “ comuna Dorobanțu , județul Tulcea. da 2022-04-28 -
11 18-04-2022 POPA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/13-04-2022 privind convocarea C.L.D. la 18.04.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Dorobanțu , județul Tulcea, pe anul 2022. da 2022-04-28 -
10 18-04-2022 POPA VIOREL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/13-04-2022 privind convocarea C.L.D. la 18.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință da 2022-04-28 -
9 26-11-2021 ILIE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/18-02-2022 privind convocarea C.L. la 22.02.2022 privind aprobarea functionarii retelei scolare de pe raza administrativ teritoriala a comunei Dorobantu , judetul Tulcea, pentru anul 2022-2023. da - -
8 22-02-2022 ILIE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/18-02-2022 privind convocarea C.L. la 22.02.2022 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a secretarului general al comunei Dorobantu da 2022-03-02 -
7 22-02-2022 ILIE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/18-02-2022 privind convocarea C.L. la 22.02.2022 privind numirea in functie a sefului SVSU Dorobantu da 2022-03-02 -
6 22-02-2022 ILIE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/18-02-2022 privind convocarea C.L. la 22.02.2022 privind constatarea unor situatii deosebite in vederea acordarii ajutorului de urgenta da 2022-03-02 -
5 22-02-2022 ILIE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/18-02-2022 privind convocarea C.L. la 22.02.2022 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare pentru semestrul II anul 2021-2022 da 2022-03-02 -
4 22-02-2022 ILIE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/18-02-2022 privind convocarea C.L. la 22.02.2022 privind incheierea actului aditional nr. 3 la contractul de asociere prin participatiune nr. 620/2007 da 2022-03-02 -
3 22-02-2022 ILIE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/18-02-2022 privind convocarea C.L. la 22.02.2022 privind revocarea HCL NR. 23/11.06.2021 referitoare la reziliere contract asociere prin participatiune nr. 620/2007 da 2022-03-02 -
2 22-02-2022 ILIE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/18-02-2022 privind convocarea C.L. la 22.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli extrabugetare pentru anul 2022 da 2022-03-02 -
1 22-02-2022 ILIE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 22/18-02-2022 privind convocarea C.L. la 22.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 da 2022-03-02 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local