• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Dorobanţu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 12/25-03-2024 privind majorarea indemnizatiilor lunare ale primarului si viceprimarului pentru implementarea unor proiecte finantate prin fonduri europene 08-04-2024    - -
HCL 11/25-03-2024 privind casarea si scoaterea fondului de carte deteriorat si inutilizabil din inventarul bibliotecilor 08-04-2024    - -
HCL 10/25-03-2024 privind modificarea HCL 18 /23.05.2024 proiect PNRR ,,Asigirarea infrastructurii TIC,, 08-04-2024    - -
HCL 9/25-03-2024 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare 08-04-2024    - -
HCL 8/21-02-2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Dorobantu , judetul Tulcea 05-03-2024    - -
HCL 7/21-02-2024 privind modificarea HCL 18 /23.05.2024 proiect PNRR ,,Asigirarea infrastructurii TIC,, 05-03-2024    - -
HCL 6/21-02-2024 privind stabilirea taxei speciale percepută pentru indeplinirea actelor notariale de catre secretarul general al comunei Dorobantu, judetul Tulcea 05-03-2024    - -
HCL 5/21-02-2024 privind aprobarea decontarii contravalorii cheltuielilor cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Dorobantu și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local, înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliului local al comunei sus mentionate 05-03-2024    - -
HCL 4/21-02-2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, activitati aflate in subordinea Consiliului Local Dorobantu, judetul Tulcea, pentru anul 2024. 05-03-2024    - -
HCL 3/21-02-2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 05-03-2024    - -
HCL 2/12-01-2024 privind aprobare retea scolara 2024-202 23-01-2024    - -
HCL 1/12-01-2024 privind utilizare excedent bugetar 2023 23-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină