Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ALEXANDRU GEORGE sef formatie pompieri Compartiment serviciul voluntar pentru situații de urgență -
2 ARDELEANU IULIAN consilier superior Compartiment buget și contabilitate da
3 BUJA CONSTANTIN inspector superior Compartiment registrul agricol da
4 BUZATU LĂCRĂMIOARA bibliotecar Compartiment biblioteca și camin cultural -
5 GROPENEANU DOBRICĂ secretar general secretar general da
6 ILIE GABRIELA - NINA consilier principal Compartiment achiziții publice resurse umane și relații cu publicul da
7 POPA TEODOR - LUCIAN referent asistent Compartiment construcții urbanism cadastru și agricultură da
8 SIRBU MARIA guard Compartiment administrativ gospodărire comunală, salubritate -
9 SÎRBU MIHAELA casier Compartiment buget și contabilitate -
10 TRANULEA NICOLETA inspector asistent Compartiment autoritate tutelară, asistența socială da
11 VÎLCU NICOLAE muncitor Compartiment administrativ gospodărire comunală, salubritate -
12 VÎLCU MARIA referent asistent Compartiment venituri impozite și taxe dafunctionari