Codul de conduită etică al funcţionarilor din aparatul de specialitate al primarului
 
Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ALEXANDRU GEORGE sef formatie pompieri Compartiment serviciul voluntar pentru situații de urgență -
2 ARDELEANU IULIAN consilier superior Compartiment buget și contabilitate da
3 BUJA CONSTANTIN inspector superior Compartiment registrul agricol da
4 BUZATU LĂCRĂMIOARA bibliotecar Compartiment biblioteca și camin cultural -
5 GROPENEANU DOBRICĂ secretar general al comunei secretar general al comunei da
6 ILIE GABRIELA - NINA consilier superior Compartiment achiziții publice resurse umane și relații cu publicul da
7 POPA TEODOR - LUCIAN inspector asistent asistent Compartiment construcții urbanism cadastru și agricultură da
8 SIRBU MARIA guard Compartiment administrativ gospodărire comunală, salubritate -
9 SÎRBU MIHAELA casier Compartiment buget și contabilitate -
10 TRANULEA NICOLETA inspector asistent asistent Compartiment autoritate tutelară, asistența socială da
11 VÎLCU NICOLAE muncitor calificat 1 Compartiment administrativ gospodărire comunală, salubritate -
12 VÎLCU MARIA inspector asistent Compartiment venituri impozite și taxe da