• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru dispoziţii primar
 
Monitorul oficial local Dorobanţu: lista dispoziţiilor primarului - convocări şedinţe publice

Titlu Data publicării Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 80/21-09-2020 Dispozitie privind modificarea dispozitiei nr. 66/04,08,2020 referitoare la desemnarea personalului tehnic auxiliar 25-09-2020 -
Dispoziţia 79/08-09-2020 Dispozitie privind Regulamentului referitor la modalitatile de identificare si verificare a elevilor si prescolarilor cei mai defavorizati pentru tichete sociale 12-09-2020 -
Dispoziţia 78/08-09-2020 Dispozitie privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara 08-09-2020 -
Dispoziţia 69/21-08-2020 Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral , la alegerile pentru autoritatile administratie publice locale din 27 septembrie 2020. 28-08-2020 -
Dispoziţia 68/20-08-2020 privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie „Reabilitare si Modernizare Iluminat Public,, 28-08-2020 -
Dispoziţia 67/11-08-2020 Dispozitie privind organizarea examenului de promovare in clasa, a unui functionar public din cadrul compartimentului ‘’cadastru urbanism si agricultura ’’ 18-08-2020 -
Dispoziţia 66/04-08-2020 Dispozitie privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al B.E.C. Comunala nr. 19 si al Birourilor electorale ale sectiilor de votare de pe raza adminsitrativ teritoriala 11-08-2020 -
Dispoziţia 60/27-07-2020 Dispozitie privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara 27-07-2020 -
Dispoziţia 54/23-06-2020 Dispozitie privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara 23-06-2020 -
Dispoziţia 52/19-06-2020 Dispozitie privind contituirea comisiei pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021 23-06-2020 -
Dispoziţia 47/27-05-2020 Dispozitie privind constituirea comisiei speciale de inventariere al domeniului public si privat al comunei Dorobantu Judetul Tulcea 02-06-2020 -
Dispoziţia 46/22-05-2020 Dispozitie privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara 22-05-2020 -
Dispoziţia 45/13-05-2020 Dispozitie privind desemnarea responsabilului cu indeplinirea masurilor deciziei Camerei de conturi 17-05-2020 -
Dispoziţia 44/13-05-2020 Dispozitie privind desemnare persoana responsabila proceduri 17-05-2020 -
Dispoziţia 39/23-04-2020 Dispozitie privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara 23-04-2020 -
Dispoziţia 37/03-04-2020 Dispozitie privind stabilire lista suplimentara POAD 14-04-2020 -
Dispoziţia 30/24-03-2020 Dispozitie privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara 24-03-2020 -
Dispoziţia 29/23-03-2020 Dispozitie privind modalitatea de lucru a pesonalului institutiei pe perioada starii de urgenta 30-03-2020 -
Dispoziţia 25/11-03-2020 Dispozitie privind constituirea comisiei comunale pentru recensamant AGRICOL 2020 16-03-2020 -
Dispoziţia 22/28-02-2020 Dispozitie privind desemnarea responsabilului cu legea 544 06-03-2020 -
Dispoziţia 19/21-02-2020 Dispozitie privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara 21-02-2020 -
Dispoziţia 5/22-01-2020 Dispozitie privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara 22-01-2020 -
Dispoziţia 2/09-01-2020 Dispozitie privind acoperirea deficitului sectiunii dezvoltare din excedentul anilor precedenti din bugetul local 19-01-2020 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină