• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
  » Proiect de hotărâre Nr.18/06-07-2021 privind aprobare PUZ construire locuinta in extravilan

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 06-07-2021 user:66
  » Proiect de hotărâre Nr.15/04-06-2021 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea, la data de11.06.2021.

Proiect:

Anexe:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 04-06-2021 user:66
  » Proiect de hotărâre Nr.16/04-06-2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate din venituri proprii si subventii, la data de 11.06.2021, activitati aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dorobantu , judetul Tulcea.

Proiect:

Anexe:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 04-06-2021 user:66
  » Proiect de hotărâre Nr.17/04-06-2021 privind privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2020 , pentru bugetul propriu de venituri si cheltuieli al comunei Dorobantu Dorobantu, judetul Tulcea, cel al activitatilor extrabugetare finantate integral din venituri proprii si partial din venituri proprii si subventii, activitati aflate sub autoritatea Consiliului Local Dorobantu , judetul Tulcea.

Proiect:

Anexe:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 04-06-2021 user:66
  » Proiect de hotărâre Nr.14/02-06-2021 privind aprobarea de catre Consiliul Local al comunei Dorobantu, judetul Tulcea, a raportului de evaluare pentru un teren aflat in domeniul privat al comunei Dorobantu , judetul Tulcea, precum si aprobarea vanzarii acestuia .

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 02-06-2021 user:66